O projekcie

Projekt FIRMA SYMULACYJNA - RZECZYWISTE KOMPETENCJE jest skierowany do uczniów klas pierwszych chorzowskich liceów ogólnokształcących, a dokładnie:

  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4

  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

  • Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących

  • Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

  • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Skłodowskiej-Curie


W projekcie weźmie udział 100 uczniów – po 20 uczniów z każdej szkoły.


W pierwszym etapie projektu zadaniem każdego z 5 zespołów będzie stworzenie biznes planu firmy. W tym celu uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, warsztatach opracowywania biznes planu oraz indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedsiębiorczości. Równolegle uczniowie będą szlifować umiejętności językowe podczas kursu języka angielskiego w biznesie. W I etapie projektu powstanie 5 różnych biznes planów, które będą stanowiły podstawę do działania w kolejnych jego etapach. Etap I będzie trwał od marca do czerwca 2009 r.


Drugi etap projektu to wakacje :) Uczniowie będą odpoczywać podczas gdy w GWSP powstanie SYMULATOR FIRMY. Będzie to pomieszczenie zorganizowane na wzór biura, z wyodrębnionymi, poszczególnymi działami i komórkami organizacyjnymi firmy. Każdy z 5 powstałych wcześniej biznes planów zostanie przeanalizowany przez prawdziwego przedsiębiorcę, który wraz z zespołem eksperckim opracuje na jego podstawie scenariusz prowadzenia firmy symulacyjnej. Każda firma symulacyjna będzie miała swojego mentora, którym będzie przedsiębiorca działający w tej samej branży co firma uczniów.


Trzeci etap rozpocznie się w październiku 2009 r. i będzie trwać aż do czerwca 2010 r. Wypoczęci i pełni nowych pomysłów uczniowie rozpoczną prowadzenie firm symulacyjnych pod okiem prawdziwych przedsiębiorców w przygotowanym wcześniej symulatorze firmy. Uczniowie będą też kontynuować naukę języka angielskiego w biznesie. W trakcie prowadzenia firmy symulacyjnej pojawią się wyzwania, które będą wymagały pogłębienia posiadanej wiedzy. W tym celu uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, których tematyka będzie wynikała z aktualnych wyzwań pojawiających się w firmie. Każda decyzja podjęta przez firmę symulacyjną będzie weryfikowana przez prawdziwego przedsiębiorcę – ciekawe czy decyzje uczniów i mentora będą podobne?


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.