Mentorzy

Easy Shift - biuro tłumaczeń

Firma została założona w 2007 roku przez Pana Wojciecha Goszyka-studenta III roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. "Easy Shift" funkcjonuje w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Katowicach, powołanego z inicjatywy Business Centre Club.


Na początku pierwsze tłumaczenia wykonywane były przez właściciela. Jednak z czasem firma przeszła reorganizację. W 2008 roku firma odstąpiła udziały dla nowego właściciela, a także poszerzyła swój skład o pracownika administracyjnego- i tak pozostało do dnia dzisiejszego.


"Easy Shift" oferuje tłumaczenia pisemne, zarówno przysięgłe jak i nieuwierzytelnione dwustronne w ponad 15 językach. Firma świadczy usługi w rzetelny, uczciwy i solidny sposób.Link do strony internetowej mentora: easyshift.pl


Śląski Biuletyn Akademicki - gazeta

Inicjatorem gazety jest III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie. "Śląski Biuletyn Akademicki" jest gazetą innowacyjną. Gazeta jest redagowana przez uczniów klas I uczęszczających na warsztaty dziennikarskie. Wydawanie gazety pozwala uczniom na zdobycie praktycznych doświadczeń w tworzeniu gazety.


W "Śląskim Biuletynie Akademickim" można przeczytać o Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Uniwersytecie Śląskim, Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej, Wyższej Szkole Bankowej a także o III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego.Link do strony internetowej mentora: 3lo.edu.pl


Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Szpital został wybudowany przez Bonifratrów. 7 września 1874 roku został otwarty i poświęcony. Placówka rozpoczęła swoją działalność od opieki nad 30 pacjentami dziennie. W 1890 roku szpital dysponował już ok. 60 łóżkami. Szpital systematycznie się powiększał i przed wybuchem II wojny światowej mógł przyjąć ok. 260 pacjentów. Jednak po wojnie szpital został uspołeczniony. Prawo własności szpitala zwrócono Zakonowi w 1948 roku, jednak pomimo tego, Zakonnicy nie mogli samodzielnie prowadzić placówki. Dopiero w 2009 roku Bracia powrócili do pierwotnej działalności.


Rok 2009 był rokiem jubileuszowym dla Braci- Zakon Bonifratrów już 400 lat zaszczyca nas swoją obecnością na ziemiach polskich.


Filozofia Zakonu Bonifratrów polega na towarzyszeniu chorym w cierpieniu, łagodzeniu bólu, a także zapewnieniu chorym humanitarnego odejścia ze świata żywych.Link do strony internetowej mentora: bonifratrzy.katowice.pl


"Wesołe Słoneczka" - przedszkole

"Wesołe Słoneczka" to przedszkole o nietypowej organizacji. Funkcjonują w nim dwie grupy integracyjne i dwie grupy specjalne. W grupach integracyjnych przebywają dzieci od 3-8 lat. Dzięki temu dzieci młodsze uczą się od starszych a sprawniejsze opiekują się słabszymi.


W pracy codziennej stosowane są różne metody i formy m.in. Dziecięca Matematyka, Metoda Dennisona, Metoda Rocławskiego. Stosowane są także zajęcia arteterapeutyczne, które dostarczają dzieciom wiele radości i pozytywnych odczuć.


Celem przedszkola "Wesołe Słoneczka" jest indywidualne podejście do każdego dziecka, tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji, odkrywanie ukrytych zdolności, rozwijanie od najmłodszych lat kreatywnego i twórczego myślenia. Kadra przedszkola to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi.


To osoby, które nieustannie się dokształcają na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Cechuje ją przyjazne nastawienie, pomoc i wspieranie dzieci w każdej sytuacji, indywidualne podejście do każdego dziecka, w zależności od stopnia jego rozwoju.Link do strony internetowej mentora: wesolesloneczka.pl


Formiga - Akademia Capoeiry, Firma Rozbiórkowa, Pub Cafu

Pod nazwą "Formiga" kryje się nie jedna działalność gospodarcza. Pomysł na pierwszą firmę miał początek w pasji jaką jest brazylijska sztuka walki Capoeira. Właściciel od dzieciństwa trenował Capoeirę, z czasem został instruktorem, aż w końcu ze swoimi dwoma przyjaciółmi podjął decyzję o założeniu swojej Akademii Capoeiry. Środki finansowe na otwarcie firmy pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Powstanie Pub-u Cafu czy Firmy Rozbiórkowej nie jest logiczną kontynuacją realizacji strategii rozwoju Akademii Capoeiry, lecz wynikiem zbiegu sprzyjających okoliczności i wyćwiczonej przez lata przedsiębiorczości. Pub został otwarty we wrześniu 2009 roku, po dwóch i pół roku ciężkiej pracy i stresów.


Właściciel mówi sam o sobie, że nie lubi robić ciągle tego samego. Jak widać udowodnił to, gdyż na chwilę obecną prowadzi trzy firmy o całkiem odmiennym charakterze.Link do strony internetowej mentora: cafu.pl, capoeira.sosnowiec.pl