Formularz zgłoszeniowy

Wyślij swoje zgłoszenie już teraz!

  1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie,

  2. Pobierz plik "Formularz Zgłoszeniowy",

  3. Wypełnij uważnie wszystkie białe pola,

  4. Wyślij wypełniony formularz na adres biuro@firmasymulacyjna.edu.pl,

  5. Wydrukuj wypełniony formularz, podpisz własnoręcznie i dostarcz do biura projektu (adres podany w nagłówku strony).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września 2009 r., a 1 października 2009 r. ogłoszona zostanie lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa. Jeżeli masz pytania dotyczące formularza zgłoszeniowego skontaktuj się z Biurem Projektu.