Symulator Firmy

Symulator Firmy to pomieszczenie zaaranżowane na wzór firmy z wyróżnieniem jej działów, wyposażone w sprzęt biurowy itp. Praca w Symulatorze Firmy ma imitować atmosferę pracy w firmie. W symulatorze będą wyróżnione działy: zarząd, marketing i reklama, sprzedaż i dystrybucja, dział IT, dział B+R, dział eksportu. Prowadząc firmę w symulatorze będziecie podzieleni na podgrupy w ramach swoich zespołów przyjmując role pracowników odpowiednich działów. Będziecie zmieniać dział co ok. 1,5 m-ca, tak aby każdy z Was wcielił się w inną rolę w firmie. Dzięki temu poznacie funkcjonowanie firmy zarówno od strony pracodawcy – szefa :) jak i pracownika.


Na podstawie opracowanych przez Was biznes planów zespół ekspercki opracuje scenariusz funkcjonowania firmy na 1 rok jej działalności, tak aby stworzyć Wam możliwość praktycznego wykorzystania wszystkich nabytych umiejętności i wiedzy. Każda firma symulacyjna będzie miała swojego Mentora, który będzie uczestniczył w opracowywaniu scenariusza firmy a następnie w weryfikowaniu jej osiągnięć.


Ale to wszystko dopiero po wakacjach :)