Zaproszenie
Dodano 30.08.2010 o 13:28:07
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ma przyjemność zaprosić wszystkich uczestników projektu oraz ich opiekunów na konferencję podsumowującą projekt "Firma Symulacyjna - Rzeczywiste Kompetencje" realizowany w ramach poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się dnia 28 września 2010r. (wtorek) w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23 (budynek B, aula B2)
41-506 Chorzów
w godzinach od 9.30 do 13.00.

Program konferencji:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Powitanie Uczestników prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, Rektor GWSP
10.10 - 10.30 Informacja o projekcie i jego rezultatach Anna Brzęska - Mikoda, Kierownik projektu, GWSP
10.30 - 12.30 Warsztaty - "Generator Prądów Twórczych" - nowe projekty dla szkół
12.30 - 13.00 Podziękowania oraz wręczenie certyfikatów:
  • "Szkoła przyjazna przedsiębiorczym" dla Szkół biorących udział w projekcie
  • "Firma przyjazna przedsiębiorczym" dla Mentorów
  • Podziękowania dla Uczestników Projektu
  • Podsumowanie warsztatów
13.05 Poczęstunek

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem pod numer 32/247 25 56 w. 55 lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@firmasymulacyjna.edu.pl, w terminie do 24.09.2010r.

Pobierz formularz zgłoszeniowy